buiducvu

xu hướng BTC trong khung 1h

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
giá đã chạm vùng 60k
dường như mức kháng cự 60k là một mức kháng cự cứng trong khung hiện tại giá vẩn đang đi ngang cùng chờ diễn biến giá sẽ phá xuống hay sẽ có một sự đảo chiều khi đường ema25 tiến gần sát tới mức hỗ trợ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.