BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
bitcoin khung tuần đang chạm đường trung bình bb tuần nên nếu muốn tiếp tục lên nữa cần sideway để tích lũy phá vùng kháng cự 56xx
hiện đang chạm trend hỗ trợ dưới của xu hướng tăng
nếu nến tuần đóng trên vùng 52xx thì có thêm yếu tố để bit tiến đến vùng kháng cự 56xx và 58xx
nếu nến tuần đóng dưới vùng 51xx thì gáy tren tăng và bit tìm về các mốc hỗ trọ phía dưới như vùng 49xx
nếu bit thủng vùng 49xx các bạn cân nhắc mua bông lau nước mắt nếu ko kịp đặt sl
các vùng có thể mua lại bit 44xx -38xx-36xx-32xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.