A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Hai Chiến Lược 1 Câu Chuyện

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
104 lượt xem
0
Sau 26 nến nén chặt theo đường xu hướng giảm từ 64.000 xuống 60.000 và nến cuối cùng đã đẩy lên 61.000 , đóng nến sát ở biên trên đường EMA21.

Sóng điều chỉnh đã hoàn tất,đẩy lên từ 60.000 đến 61.000 ,kỳ vọng vẫn sẽ tăng giá trong khung H4 và khung D1 (D1 là 1 pinbar tăng giá trong xu hướng kéo ngược xuống từ 64.000 ~ 60.000) chuẩn bị thoát lên).