A_Luan26

Bitcoin tung pháo hoa

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
188 lượt xem
Trên khung H4, Bitcoin sau 8 nến tích lũy hôm qua ở biên trên,sáng nay đã thoát lên.
Hãy mua lên ngay :)