phamhaonam224

Btc đang tạo mô hình vdv ngược

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc đang tạo mô hình vdv ngược,kế hoạch buy,tp như trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.