A_Luan26

Bitcoin gia tăng áp lực

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Từ trên đỉnh xuống cho ta thấy xuất hiện nhiều nến sau thấp hơn nến trước,trên đỉnh xuất hiện mô hình beqrish ingulfing và 1 bearish pinbar .
Hôm qua có tín hiệu phản công của phe bò từ phía dưới lên đến trên 50k thì bị phe gấu phản công vì khu này là vùng kháng cự mạnh.
kỳ vọng giảm giá nhiều hơn mong đợi