JayceTrading

BTC tiếp tục xu hướng tăng.Khả năng rất cao giá sẽ vượt đỉnh cũ!

Giá lên
JayceTrading Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
70% BTC sẽ vượt đỉnh cao nhất mọi thời đại!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt TP1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.