tenluagroup

BTCUSD goto moon soon

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo nhận định cá nhân của mình thì BINANCE:BTCUSDT đã và đang gặp vùng hỗ trợ cứng và sẽ sớm hồi phục về vùng 7000 và đi lên trong vài ngày tới.