KaMen214

Cập nhật BTC: Tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn

KaMen214 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi BTC đạt mục tiêu 10k6, kháng cự này BTC cần quay lại test 10k1, nếu giữ được trên giá này BTC sẽ tiếp tục tăng ngắn hạn.
Đảo hàng mua lại BTC ở 10k1, stoploss khi rơi khỏi 9k8.
Giao dịch đang hoạt động:
canh nhồi short khi BTC quay lại test neckline ở 10k7 10k8

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.