A_Luan26

Bitcoin Phục Hồi

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
230 lượt xem
1
Sau mấy hôm điều chỉnh khá nhẹ, BTC có dấu hiệu hồi phục trở lại với dấu hiệu : xuất hiện một nến tăng giá ( Bullish Marubozu ) từ dưới EMA21 lên biên trên.
chúng ta có thể mua nhẹ lên ở khu gần đỉnh trên của nến tăng giá và đặt dừng lỗ ở ngay đáy thanh nến ( Bullish Marubozu có dấu mũi tên màu vàng)