A_Luan26

Bitcoin đã chuẩn bị lên tàu chờ quý ETF

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
58k8
Bitcoin sau cú giảm xuống 58k8 và nhanh chóng đẩy lên 61k4 và hình thành 1 Pinbar mạnh mẽphía trên EMA21,chúng ta nên mua lên