Thehuu

BTC đi nhịp cuối cùng..

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã hình thành sóng rõ rệt...đang đi những nhịp giảm cuối cùng...các mức hỗ trợ 6400-6150-5760-5450

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.