HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường bitcoin 9.9.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
thị trường crypto được hưởng lợi từ chỉ số tiền đô giảm
ngày hôm này 9/9/2022 thị trường xu hướng và lực tiếp tục giảm nhịp 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.