A_Luan26

Bitcoin thoát khỏi hộp

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau khi rung lắc trong hộp Davas , sáng nay trên khung H4 , Bitcoin đã thoát lên khỏi hộp Davas bằng 1 nến Bullish Marubozu ,kỳ vọng sẽ tăng nhẹ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.