phamhaonam224

Long btc ăn sóng hồi

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lực sell tạm thời hạ nhiệt để phe bò có cơ hội đẩy con sóng nhỏ khung h1,tp quanh 20700,21000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.