A_Luan26

Bitcoin Gặp Rào Cản

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Tăng lên từ 56k nhưng đã không thành công để thoát lên trên 60.000 và xuất hiện 2 nến pinbar giảm giá,chờ hồi lên 1 xíu rồi bán thôi anh em.