A_Luan26

Bitcoin chuẩn bị Chạm Lại Trần

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau cú phá vỡ mồi thì hôm nay Bitcoin lại chạm Trần,có thành công trong việc tăng giá nhẹ nhàng nữa không,chúng ta đợi xem tín hiệu từ thị trường.