Blogdautu

Phân Tích Nhanh BTC ngày 21/04/2020

Blogdautu Cập nhật   
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Ngày hôm qua tâm lý fear từ thị trường hàng hóa đã có sự giao thoa sang thị trường cryptocurrency, nhưng có lẽ chưa đáng kể. Bản thân mình thấy sự kiện giá hợp đồng tương lai của dầu ngày hôm qua giống như bẫy tâm lý.

Quay lại diễn biến Bitcoin, xu hướng tăng ngắn hạn của 4H đã bị phá vỡ nếu BTC xác nhận là đang tạo đáy sau cao hơn đáy trước thì vẫn cần 1 đỉnh sau cao hơn đỉnh trước để tạo sự đảo chiều trên khung 4H và qua đó giữ xu hướng tăng trên khung 1D. Ở khung 1H, BTCUSDT có vẻ đang muốn tạo xu hướng tăng, nhưng cần thời gian để xác nhận.

Lúc này trên khung 4H: chúng ta có 1 đường hỗ trợ chéo khá mạnh, và 1 số đường hỗ trợ nằm ngang cũng mạnh, các bạn có thể lên kế hoạch giao dịch dựa vào các đường hỗ trợ này.

Ở khung 1H: Chúng ta cũng có 1 hỗ trợ chéo, 1 cờ bear flag pattern (cờ này ủng hộ kịch bản giảm giá), và 1 mốc hỗ trợ tạm thời tại 6,762$.

Có thể ngày hôm nay, BTC chỉ đi trong biên độ body thân cây nến mẹ mother candle trên khung 1D.

Giai đoạn này đang ở ngưỡng giằng co khá quan trọng để quyết định xu hướng của thị trường. Mình vẫn giữ quan điểm là ngày 20-21 sẽ quyết định xu hướng thị trường (có thể bị chậm 2-3 ngày), Lúc này thị trường chỉ đang phù hợp với các kế hoạch giao dịch lướt sóng, các bạn giao dịch exchange hay giữ lệnh swing dài hạn thì có thể bỏ qua giai đoạn quãng giá này.

Các Lưu Ý Quan Trọng:

1. Khung 1W: cây nến tuần này sẽ rất quan trọng.
2. Khung 1D: cần chờ tín hiệu đảo chiều xu hướng của 4H.
3. Khung 4H: đã vỡ xu hướng tăng ngắn hạn.
4. Khung 1H: đang tạo các dấu hiệu đảo chiều xu hướng, nhưng cần thêm từ 8-12 tiếng nữa để xác nhận.
Bình luận:
Giá đã đi ra khỏi cờ flag nhưng không có gì đột biến. Hôm nay có lẽ giá vẫn sẽ chỉ đi trong phạm vi 2/3 body của thân nến mother candle 4H trước đó. Chúng ta vẫn còn 1 đường hỗ trợ chéo 4H có thể retest lại.

Các mốc giá 6,950-7,000$ là 2 mốc giá quan trọng mà BTC cần phải vượt qua lúc này để thoát khỏi box của xu hướng giảm ngắn hạn. Nếu không bật lên khỏi 2 mốc giá này, BTC hoàn toàn có thể chui lại về kênh giá giảm 4H đã tạo trước đó (có hỗ trợ cứng tại 6,500$).

Giao dịch đang hoạt động:
Giá đã chạm đường hỗ trợ chéo 1H và bật lên (chưa chạm đường hỗ trợ chéo 4H). Tuy nhiên giá liên tục bị từ chối (rejected) bởi các đường trung bình động EMA.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.