BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- Kịch bản đã thay đổi khi xuất hiện 1 loạt cây nến lưỡng lự bám theo trendline .
- Đồng thời nó đã thoát khỏi Kijun .
- Khả năng cao người mua quay trở lại kỳ vọng giá cao hơn 1 lần nữa .
- Mốc 10k4x sẽ được test lại .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.