GeogreSorosIV

THỜI KHẮC QUYẾT ĐỊNH CỦA BTC

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- LIKE không mất FEE các ông giáo cho xíu động lực nhé 😆 .
- Phá qua mức 9k2xx là các ông giáo đón con sóng 1k$ nhé . Còn có thể sâu hơn nữa .
- 2 đường MA đã cắt nhau , đã phá trend tăng .
- Cần điều kiện đầu tiên nữa thôi .
- Chúc các ông giáo big win !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.