BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

+Vùng giá $38500 của BTC đang được giữ vững trong 24h qua. (2/5-3/5)
+Xét riêng về BTC thì xu hướng Giảm chưa có dấu hiệu tích cực nào cho thấy điều đó.
+Còn đối với Altcoin nhiều coin đã tăng trưởng về các mốc giá Cứng sau cú Dump khủng ngày Đại Lễ. 😆
=>Tóm gọn lại thì khả năng cao BTC sẽ vẫn tiếp tục giảm trong tháng 5 này (tỉ lệ thành công 65%) vùng giá $32000 là điều mà các Holders không hề mong muốn. 💪
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.