BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- Cây H4 đóng ngập nhịp giảm ngày hôm qua . Đoạn này đi rất khó lường . Cập nhật liên tục cho các ông giáo . Đảo đến chóng mặt .
- Đà tăng lên mà dập dìu như vậy xác suất lên là cao .
- Các ông giáo có 2 mục tiêu .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.