BITFINEX:BTCXAUT   Bitcoin / XAUT
BITCOIN TIẾP TỤC HÚT THỊ PHẦN VÀNG??
- Thị phần bitcoin/xau đang được hỗ trợ cực tốt tại vùng 22.4 %.
- Nếu vùng 24.5 % bị phá vỡ chúng ta sẽ chứng kiến thị phần của Bitcoin/XAU sẽ tiếp tục rất nhanh chinh phục các mốc 27-30%.
So sánh Vàng và Bitcoin hiện tại có thể thấy Bitcoin vẫn là nơi đâu tư sinh lợi nhuận cao hơn vàng ở thời điểm hiện tại, và nếu vàng lên và thị phần BTC/XAU tăng sẽ có một lợi nhuận kém cho những ai đang nắm giữ Bitcoin.
Anh em tham khảo.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.