dautucoin16042020

BTS: Coin cũ tổng cung chỉ 21 triệu, nhanh chóng lên 0.3$ sớm

Giá lên
BINANCE:BTSBTC   None
Nếu muốn x10 tài khoản: thì còn coin nào tốt hơn BTS
Đây là coin cũ bền vững và nền tảng như BTC, được các nhà đầu tư lơn luôn tích trữ dài hạn.
Hiện đang tại giá đáy sóng B khung M, đang đi lên sóng C tại mức khiêm tốn 0.25$ với mức tính khiêm tốn BTC 42k, nếu BTC lân 100K thì BTS là 0.5$ = x20 tài khoản so với hiện tại.
Nhà đầu tư nào có BTS đang nắm giữ thì yên tâm tuyệt đối nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.