ThePhi-FX

CADCHF - SELL WITH TRENDLINE

FOREXCOM:CADCHF   Canadian Dollar / Swiss Franc
Nhận định cặp CADCHF:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 0.72642, chạm đường trendline giảm, chạm EMA 21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , có thể đặt sell limit 50% cây pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

CADCHF forecast:
1. Downdtrend;
2. CADCHF has retested to resistance around 0.72642, touched trendline, touched EMA21;
3. Setup price action: Pinbar , sell limit 50% pinbar .
Expect CADCHF to go down.
Good luck!
T.P.,

Bình luận