OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giao dịch theo hình
Nâng cao SL dần