dinhchien

CHFJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 16/11/2020

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Max risk: 2%.
Dữ liệu toàn bộ nến quá khứ tài khoản Premium (~~4 năm).
Hoa hồng: 4USD/lệnh.
Trượt giá: 2 ticks.