dinhchien

CHFJPY - Update chart 8-2018

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Daily is uptrend
H4: uptrend, has a rule should to buy
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Nice chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.