HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
Trong ngắn hạn giá có thể đi ngang, cần điều chỉnh thêm, EPS thấp không có tương xứng mức giá cao hiện tại.