HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
CII trong ngắn hạn sau khi có đợt điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh 30.5 - 32 về 24.7 - 25.9 thì đang có tín hiệu tích luỹ tạo tín hiệu đảo chiều mạnh tại khu vực này.

Nếu quan sát ta sẽ thấy mẫu hiệu chỉnh A-B-C đang có khả năng xảy ra, báo hiệu xu hướng tăng có thể quay trở lại.

Target dự kiến sẽ là 30.5 -32.05.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.