HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
CII nè, đăng vậy thôi chứ mọi người đừng tin

Dòng này đăng cho dài hơn thôi