HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
Khi nào bạn cảm thấy thích biên độ giao động lớn thay vì sợ hãi thì lúc đó bạn đã biết cách làm lời đều đặn. Pro trader luôn yêu thích và tìm kiếm nhưng pha có biên động lớn, những khung thời gian có biên động lớn. Gà mờ thì tìm nơi trú ẩn, tay chân run rẩy khi thấy biên độ lớn.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.