toansystem

CLX 11/2/2022 Khuyến nghị mua

toansystem Cập nhật   
UPCOM:CLX   CHO LON INVESTMENT AND IMPOR
CLX 11/2/2022 1D
* Khuyến nghị mua
Buy: 29600 - 30000
Target 1: 32900
Target 2: 34900
Stoploss: 28300=====================
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Dính stoploss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.