ThangLeViet

DRC - Tăng mạnh vượt trần kèm thanh khoản lớn

Giá lên
HOSE:DRC   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
CTCP Cao su Đà Nẵng DRC tiền thân là một xưởng đắp vỏ xe ô tô thành lập năm 1975. DRC trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam và là một trong 3 doanh nghiệp sản xuất săm lốp hàng đầu đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2006, DRC chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại sản phẩm và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su.

KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH GIÁ
  • Điểm mua: 30.500 VND - 31.000 VND
  • Điểm chốt lời 1: 34.000 VND (50% danh mục)
  • Điểm chốt lời 2: 36.000 VND
  • Điểm cắt lỗ: 28
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.