JT892

DTA - hàng đầu cơ cho những người thích x tài khoản

Giá lên
JT892 Cập nhật   
HOSE:DTA   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
Thật ra vẽ trên tradingview vậy thôi chứ giá trên này lệch so với giá trên vndirect nên mọi người click vào link bên dưới để xem chart chuẩn nhé.
www.upsieutoc.com/image/8illT8
Hiện con hàng này đã vượt ra khỏi trendline giảm dài hạn (màu đỏ), tạo đáy sóng 2 khung W1 cao hơn chân sóng 1. Khung nhỏ hơn tạo và phá DOW rõ ràng được hỗ trợ thêm bởi Vol tăng. Kể cả đợt rồi thị trường điều chỉnh thì nó vẫn đang được đỡ khá tốt ở vùng 6k/cp cũng là support mạnh. Đường giá hiện đang chạy sóng 3 Elliott của khung lớn và sẽ hướng về vùng kháng cự mạnh nhất là mức 10-11k. Nếu qua được đoạn này thì sẽ xác nhận mẫu 2 đáy để tiếp tục bay cao bay xa.
Vì đây là hàng rủi ro nên anh em theo kèo thì cân nhắc rủi ro. SL dưới 2800.
Good luck!
Bình luận:
Đến đoạn này chắc DTA cũng phần nào làm hài lòng anh em theo kèo rồi. 29-30% là ít :3
Bình luận:
DTA chạm vùng 11k. Gần x2 rồi nhé bà con.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.