TieuLongFX

Cơ hội mua cổ phiếu giá trị và tăng trưởng EIB của Eximbank

Giá lên
HOSE_DLY:EIB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Nhìn vào đồ thị tháng của EIB thì EIB này chạy cũng khá chuẩn về kỹ thuật cung cầu. Hiện tại thì được nằm trong vùng hỗ trợ mạnh của trendline tăng và đạng nén để breakout khỏi mô hình chiếc cốc tay cầm lớn và nhỏ đang lồng vào nhau ở vị trí hiện tại nên khả năng sau khi test lại vùng cầu mới tạo là sẽ breakout để đi tiếp theo dự đoán của mình ở trên hình. Trở ngại chính của em EIB là vùng điều chỉnh trong quá trình tạo chiếc cốc tay cầm có volume quá lớn nên để bức phá qua vùng đó thì cần phải nén cả vụ volume để thanh khoản cạn thiệt thì bức phá mới thành công được. Nếu không thì vùng này sẽ bị sideway khá lâu tới khi đủ lực sẽ bức phá nhưng cũng là cơ hội để anh em đầu tư tích lũy tài sản kịp có dòng vốn để mua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.