PhanDinhThai

ENGBTC - hình thành sóng 3?

Giá lên
BINANCE:ENGBTC   None
Đếm sóng cho kịch bản tăng giá BINANCE:ENGBTC
Giá giao dịch trên MA55.
MACD và RSI đều ủng hộ.
target ngắn hạn : 22k satoshi cho 10%
Stoploss: 18k satoshi.
Tỉ lệ thắng thua 1:1