Lemynguyen

PHÂN TÍCH ĐỒNG EOS - EASY TRADING

BYBIT:EOSUSDT.P   EOSUSDT Perpetual Contract
Hallo cô giáo và mọi người, sau đây em xin phép được trình bày phân tích của em về đồng Eos cho bài thi lên Master ạ
Hiện Eos đang nằm trong mẫu hình tam giác vuông hướng xuống
Chúng ta sẽ có Entry sau khi Eos break lên là 4.9 - 5
Target 1 sau khi Eos đã break lên là 6.078
Target 2 là 7.350
Chúng ta sẽ Stoploss tại điểm 3.6
Bài phân tích của em đã kết thúc, mong được sự đóng góp , nhận xét từ cô giáo và các bạn ạ.
Em xin chân thành cảm ơn
Thân
Le My Nguyen
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.