HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 15/5/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
ETHUSD tiếp tục đà tăng liên tục tạo đỉnh cao hơn. chiến lược hôm nay đợi mua bên dưới ở vùng hỗ trợ gần nhất 213, mục tiêu đỉnh mới tạo 222.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.