HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 10/6/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Trên biểu đồ H1 và H4 đã hình thành xu hướng giảm, giá đã hình thành SH và SL thấp hơn.
Chiến lược Sell tại 241, Stop 251, Takeprofit 224.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.