HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 10/6/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Trên biểu đồ H1 và H4 đã hình thành xu hướng giảm, giá đã hình thành SH và SL thấp hơn.
Chiến lược Sell tại 241, Stop 251, Takeprofit 224.