HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 05/06/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Xu hướng trong ngắn hạn vẫn là giảm, chiến lược bán xuống tại vùng 260 chưa vào được, giá chỉ quay lại 250 rồi giảm tiếp.
Chiến lược ngày hôm nay bán tại 248 stoploss 255 mục tiêu 230.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.