votiensanh

ETH bán theo mô hình dao găm

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Chiến lược sử dụng : Dao găm
Thời điểm quan sát : 21h 27/02/2022
Hạn hiệu lực : 10h/28/02/2022

Lý do vào lệnh :
Mô hình đáp ứng được 3 nguyên tắc + 3 điều kiện thiết lập mô hình dao găm để sử dụng kiếm tiền nhanh trên H1

Cách thức vào lệnh :
Vốn : Sử dụng 3% vốn
Số lệnh : Chia làm 3 lệnh nhỏ
Mở 1 lệnh bán tại 2770


Chờ bán tiếp 2 lệnh còn lại tại giá 2730
Điều kiện mở lệnh : Nến đỏ 22h đóng cửa nằm dưới 2750
Chốt lời và dừng lỗ như hình .

Khi vào lệnh ta chỉ vào 1 lệnh sớm - 2 lệnh chờ


Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.