dcironcop

ETH chiến lược trung hạn cuối năm.

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Vùng sell ETH từ 172 đổ xuống, sell bất chấp không cần suy nghĩ, dừng lỗ ở 175.
Sóng chạy như hình vẽ.
Vùng local bottom vào khoảng 125$.
Từ đây sẽ có sóng hồi mạnh lên tầm 200$ (x2).
follow the money flow!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.