HMCUONG

Xu hướng ETHUSD ngày 04/06/2019 H1

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Xu hướng ngắn hạn trên H1 là giảm tuy nhiên trên H4 và D1 xu hướng tăng chưa bị bẻ gãy.
Chiến lược trong ngắn hạn Sell tại 260, stoploss 275, TP 230.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.