MrD_9999

Nhận Định ETHUSD, BTCUSD

Giá xuống
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
* ETH đang phản úng khi chạm trend tăng. Có thể canh Sell NẾU giá đóng nến mạnh D1 qua vùng trend 1829 với muc tiêu giảm đến vùng trend tiếp theo là 1680, xa hơn nữa có thể sẽ đến vùng 144x

* tương tự như đồng BTCUSD cũng đang phản ứng trend giá 542xx. Canh Sell Nếu D1 đóng nến mạnh qua vùng trend 542xx với mục tiêu 49k

*Chúc các ae giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.