BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
ETHUSD đang nằm trong kê tăng giá, vùng kháng cự gần nhất tại 320 đó cũng là cạnh trên của kênh.
Chiến lược chờ mua tại 310, mục tiêu gần nhất 320, nếu phá 320 mục tiêu tiếp theo là 350.