congminh222

ETHUSD Đã có thể bắt đầu canh bán với volume nhỏ

Giá xuống
BYBIT:ETHUSD   Hợp đồng Không kỳ hạn ETHUSD
Mình chưa chắc lắm về chuyện giá sẽ đảo chiều ở đây, lệnh này tỷ lệ thắng chỉ khoảng 60%, nhưng tỷ lệ RR thì thực sự tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.