DuyphongFX88

Theo dõi thêm giá ETHUSD tại đây ETHUSD H1

DuyphongFX88 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Nếu giá chạy phá cản trên hay phá hỗ trợ dưới, chúng ta có kế hoạch như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.