BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
ETHUSD Cập nhật ngắn hạn từ 13/12-30/12