congminh222

ETHUSD Tiếp tục bán thêm

Giá xuống
BYBIT:ETHUSD   Hợp đồng Không kỳ hạn ETHUSD
Hết lệnh này mình sẽ tiếp tục lên núi tu luyện thêm, khi nào tiến bộ hơn thì sẽ trở lại, bb ae!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.